Skip to main content

You are here

Ynni Lleol

Read this in English

Mae rhaglen Ynni Lleol Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei rhedeg gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar ran Llywodraeth Cymru,  yn cynnig cymorth ariannol a thechnegol i helpu mentrau cymdeithasol a BBaChau ledled Cymru i ddatblygu eu cynlluniau ynni adnewyddadwy eu hunain.

Gallwch gael gafael ar wybodaeth am y cymorth, y cyngor a'r cyllid sydd ar gael drwy fynd i wefan Ynni Lleol. Gallwch hefyd lawrlwytho ein Pecyn Cymorth Ynni Adnewyddadwy sy'n rhoi arweiniad ar ddatblygu prosiect o'r cysyniad cychwynnol hyd at adeiladu a gweithredu.

Am ymholiadau cyffredinol, anfonwch e-bost i localenergy@est.org.uk