Ynni Lleol

Read this in English

Mae rhaglen Ynni Lleol Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei rhedeg gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar ran Llywodraeth Cymru,  yn cynnig cymorth ariannol a thechnegol i helpu mentrau cymdeithasol a BBaChau ledled Cymru i ddatblygu eu cynlluniau ynni adnewyddadwy eu hunain.

Gallwch gael gafael ar wybodaeth am y cymorth, y cyngor a'r cyllid sydd ar gael drwy fynd i wefan Ynni Lleol. Gallwch hefyd lawrlwytho ein Pecyn Cymorth Ynni Adnewyddadwy sy'n rhoi arweiniad ar ddatblygu prosiect o'r cysyniad cychwynnol hyd at adeiladu a gweithredu.

Am ymholiadau cyffredinol, anfonwch e-bost i localenergy@est.org.uk